About Contact
X

ENGLISH VERSION

14/02/2019 Prague - Forum Karlin

METALLICA SHOW S&M TRIBUTE se SYMFONICKÝM ORCHESTREM poprvé v PRAZE

Buy ticket

Metallica S&M Tribute Show se uskute?ní 14. února 2019 v pra?ském Forum Karlín. Vaše oblíbené songy z alba “Symphony and Metallica” z roku 1999 zahraje symfonický orchestr a skupina Garage Dayz.

V dubnu 1999 nahrál americký dirigent Michael Kamen spolu s Metallicou jedine?ný concert nazvaný S&M - Symphony and Metallica. Sv?toznámí rocke?i podpo?eni San-Francisco Symphony zahráli 21 písní pro mnohatisícové publikum. Kv?li komplexním aran?ím musela být show rozd?lena do dvou dn?.

Pozd?ji kapela a známý dirigent obdr?eli Grammy za skladbu “The Call of Ktulu" a 2DVD se stalo kultovním. Ale p?esto?e se DVD stalo multiplatinovým, kapela nikdy nezkusila show zopakovat. B?hem n?kolika let Michael Kamen zem?el a navíc se DVD stalo poslední nahrávkou Metallicy s baskytaristou Jasonem Newstedem.

O 15 let pozd?ji se tým podobn? smýšlejících profesionál? odvá?il o?ivit legendární show, spojit heavy metal se symfonickým orchestrem a vdechnout nový ?ivot klasickým hit?m: Nothing Else Matters, Enter Sandman, Master of Puppets...

Metallica Show absolvovala desítky zkoušek se zcela r?zným obsazením – od virtuózního kvartetu a? po celý 60?lenný symfonický orchestr. B?hem 3 let a n?kolika desítek koncert? v Rusku se show m??e pochlubit více ne? 35.000 prodaných vstupenek a mnoha pochvalnými recenzemi v médiích a na sociálních sítích.

«Ten zvláštní okam?ik, kdy tribute kapela zní lépe ne? sama Metallica».

«Pr?lomové. Skv?lé. Magické. Ú?asné. Vynikající. Nenašel jsem slova, která by popisovala tento koncert a mé pocity b?hem této show. To, co vytvá?ejí na jevišti, nelze srovnávat s ni?ím, co jsem p?edtím vid?l».

«Ú?asné muzikantství a vzrušující vokály m? p?ivedly do jiného sv?ta, kde jsem z?stal jen já a hudba. ?ádné okolnosti nemohly p?erušit mé srdce, které bilo do rytmu hudby. Zpívala jsem a plakala zárove?».

Metallica S&M Tribute je ji? populární v Rusku a nyní p?ijí?dí do Evropy. Nenechte si ujít tuto velkolepou multimediální show, kde se klasika setkává s moderní technologií, aby znovu vytvo?ila a vzpomínala na jedine?nou mystickou krásu Metallicy.

Buy ticket

PHOTO & VIDEO TOUR DATES BUY TICKET 14/12/2019  Minsk  18/12/2019  Riga  19/12/2019  Vilnius  20/12/2019  Klaipeda 
© 2015, S&M Show
WebDesign & Development - Alex Hit
m
p